kopfoto Focus trailrunclinic 2

Privacyverklaring

Privacy policy Focus op Bewegen (2019)

Focus op Bewegen, gevestigd aan de Hierdenseweg 36 3841 GX Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.focusopbewegen.nl, Hierdenseweg 36, 3841 GX Harderwijk.
Jolanda de Bruin en Dennis Leemeijer zijn functioneel belast met de Gegevensbescherming van Focus op Bewegen. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Focus op Bewegen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

- Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden. Deze velden zijn niet verplicht.

- Foto’s voor reclamedoeleinden en eigen productondersteuning.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze informatie.

Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Focus op Bewegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Focus op Bewegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Focus op Bewegen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Focus op Bewegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
- Adresgegevens – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
- Telefoonnummer – je telefoonnummer is indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat
   het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Focus op Bewegen.

- E-mailadres – je e-mailadres wordt bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door
  Focus op Bewegen.

- Medische gegevens – je medische gegevens bewaren we indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter
  nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Focus op Bewegen.

- Bankrekeningnummer – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)   
Indien je graag wil dat we je ingevulde contactformulier volledig wissen in ons archief, dan kun je dit aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 


Delen van persoonsgegevens met derden
Focus op Bewegen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focus op Bewegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Focus op Bewegen maakt mogelijk gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus op Bewegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Focus op Bewegen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Focus op Bewegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

 

FOB logo

 

 

AGENDA


Mindful Walk vervolgcursus 2.0:
5-weekse cursus in Hulshorst 
Start maandagmiddag 21 maart,
13:30-15:00 uur.
Klik hier voor meer info

Mindful Walk: 5-weekse cursus in Hulshorst
Start zaterdagochtend 26 maart
09:30-11:00 uur.
Klik hier voor meer info

Mindful Run: 5-weekse cursus in Hulshorst
Start woensdagavond 20 juli
19:00-20:30 uur
Klik hier voor meer info

Mindful Run vervolgcursus 2.0:
5-weekse cursus in Hulshorst 
Start zaterdagochtend 17 september
13:30-15:00 uur.
Klik hier voor meer info


Mindful trailRun clinic
Op dit moment staat er geen clinic op de agenda
Klik hier voor meer info

PowerWalk
Iedere maandagavond, 19:00-20:00 uur
Iedere dinsdagmorgen, 09:00-10:00 uur
en van 10:15-11:15 (senioren)
Klik hier voor informatie

 

 

 

 

 

        De Powerwalk Club Harderwijk logo1

voetfoto bedrijven 1